A4.1 Activitate tip școală de duminică – Păcatul și patimile. Cum ne ferim?

A4.1 Activitate tip școală de duminică – Păcatul și patimile. Cum ne ferim?

În data de 14.08.2015 a avut loc o nouă lecție de cateheză în care copiii au învățat despre păcat și patimi și felul în care se pot feri de acestea. Având în vedere multele ispite și tentații la care sunt supuși copiii și tinerii din zilele noastre, ei au înțeles, plecând de la cuvântul Sfântului Apostol Pavel “toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos “, că trebuie să fie foarte atenți și trebuie să se ferească mereu de ispitele care le ies în cale, mai ales de cele care le pot afecta viața și sănătatea.După lecție, ei au participat alături de alți copii și tineri la […]

A4.1 Activitate tip școală de duminică – Despre Serbarea Duminecii

A4.1 Activitate tip școală de duminică – Despre Serbarea Duminecii

În data de 07.08.2015 a avut loc lecția de cateheză, în care copiii au învățat că fiecare popor își are sărbătorile generate de unele evenimente sau de oamenii care au determinat aceste evenimente.În creștinism evenimentul cel mai de seamă este Învierea Domnului.Această minune a schimbat cursul omenirii, generând și începutul erei noastre.Acest eveniment a avut loc în zi de duminecă.De aceea creștinii prăznuiesc ca sărbătoare închinată Domnului, ziua Duminecii.Tot Dumineca a pogorât și Duhul Sfânt la Cincizecime(Rusalii).Acesta este un motiv în plus de a sărbători Dumineca.Copiii au învățat că în zi de duminecă, împreună cu părinții lor trebuie să ia parte la Sfânta Liturghie împlinind în această sfântă zi doar […]

Activitate tip școală de duminică – Despre “icoană”

Activitate tip școală de duminică – Despre “icoană”

În data de 17.07.2015 a avut loc o nouă lecție de cateheză în care copiii au învățat despre  “icoană”. Ei au citit din Sfânta Scriptură despre felul în care însuși Dumnezeu a poruncit ca în cortul Sfânt să fie așezate imagini lucrate, care reprezintă Heruvimi.După ce le-a fost explicat, ei au înțeles că “icoana” nu este un chip cioplit, ci icoana reprezintă imagini sfinte cum ar fi: Mântuitorul Iisus Hristos, Fecioara Maria, Îngeri sau diferiți Sfinți.Ei au învățat cum se lucrează și cum se pictează icoanele care apoi sunt sfințite.De asemenea ei au învățat că icoana după sfințire se poate așeza pentru închinare iar atunci când ne închinăm icoanei, nu […]

Activitate 4.2 aferenta organizării taberei – Pregătirea pentru tabără

Activitate 4.2 aferenta organizării taberei – Pregătirea pentru tabără

În data de 10.07.2015 a avut loc activitatea care a avut ca scop pregătirea elevilor pentru tabăra în care vor merge.Astfel fiecare elev și-a pregătit sub îndrumarea coordonatorului rucsacul fiind inițiați în aș lua cele necesare.De asemeni au fost luate materiale sportive și materiale pentru desfășurarea diferitelor activități.Elevii au fost apoi împărțiți pe echipe de băieți și fete și mixte pentru cele trei activități sportive, ei fiind coordonați de către însoțitori.Activitățile desfășurate au avut ca scop să-i pregătească pentru a se obișnui cu munca în echipă, cu joaca în echipă, cu pregătirea mesei în echipă, pentru a se ajunge astfel la o bună colaborare și într-ajutorare între ei, precum și […]

Activitate tip școală de duminică – Providența Divină

Activitate tip școală de duminică – Providența Divină

În data de 03.07.2015 a avut loc lecția de cateheză în care copiii au învățat că bunul Dumnezeu care a creat lumea și tot ce există pe fața pământului, iar pe urmă, Dumnezeu este cel care le poartă de grijă.Această purtare de grijă a lui Dumnezeu față de întreagă creația poartă numele de Providența Divină.Providența Divină se desfășoară sub trei aspecte: 1.de conservare; 2.de conlucrare; 3.de guvernare.Copiii au manifestat interes față de tema prezentată înțelegând că Dumnezeu L-a creat pe om din iubire și tot din iubire poartă de grijă omului și întregii creații spre atingerea scopului final mântuirea.

Activitate tip școală de duminică – Despre Sfânta Treime

Activitate tip școală de duminică – Despre Sfânta Treime

În data de 26.06.2015 a avut loc o nouă lecție de cateheză în care copiii au învățat despre Sfânta Treime.Le-a fost prezentată icoana Sfintei Treimi și au citit textul din cartea Facerii capitolul 18, iar pe urmă au citit Simbolul Credinței subliniind articolele în care mărturisim credința în Sfânta Treime.Ei au învățat că Sfânta Treime reprezintă o singură Dumnezeire care are o singură voință, o singură lucrare, o singură putere, o singură autoritate.Astfel Dumnezeu-Tatăl are existența din veci și este Creatorul, Dumnezeu-Fiul este creat de Tatăl din veci și este Mântuitorul, a venit în lume la plinirea vremii, luând trup din Fecioara Maria, asemenea nouă, fără de păcat, iar Duhul […]

Activitate 10.2 aferenta modulului 6 – Vizită la o firmă privată, Cofetăria din Gurahonț

Activitate 10.2 aferenta modulului 6 – Vizită la o firmă privată, Cofetăria din Gurahonț

În data de 19.06.2015 a avut loc modulul 6 în care copiii au vizitat cofetăria din Gurahonț.În cadrul acestei vizite ei au învățat văzând practic cum este condusă o afacere și cum în cadrul acestei afaceri se derulează întreg programul de producție.Cu multă bunăvoință cei angajați în cadrul firmei au prezentat elevilor întreg procesul de realizare a unei “pizza” până la servirea pe masă.Copiii au fost foarte interesați punând în diferite momente întrebări și primind explicațiile necesare, iar pe urmă s-au bucurat mult pentru că au fost chemați să se așeze la masă pentru a servi din cele preparate în această firmă.Pentru acasă au primit ca temă să realizeze în […]

Activitate 10.2 aferenta modulului 6 – Cum se începe o afacere

Activitate 10.2 aferenta modulului 6 – Cum se începe o afacere

În data de 12.06.2015 a avut loc modulul 6 în care copiii au învățat despre modul în care se face o afacere. În aces sens li s-a explicat în primul rând ce înseamnă termenul afacere și cum să-l înțeleagă.Pentru a înțelege mai bine tema prezentată, ei au vorbit despre unele firme din zonă cunoscute și felul în care se derulează activitatea într-o firmă.Au trecut pe urmă la o situație practică cum ar fi să dezvolte ei o afacere prin a crea o firmă de încodeiat ouă și făcut avioane de hârtie.Ei au fost foarte bucuroși preluându-și fiecare rolul în buna desfășurare a activității, primind apoi ca o temă să se […]

Activitate tip școală de duminică – Pogorârea Sfântului Duh

Activitate tip școală de duminică – Pogorârea Sfântului Duh

În data de 05.06.2015 a avut loc lecția de cateheză la care copiii au învățat despre lucrarea Duhului Sfânt în Biserică, precum și în viața fiecărui om.De asemeni ei au învățat că în viața fiecăruia dintre noi credința, dragostea, bunătatea, răbdarea, iertarea, facerea de bine, toate aceste virtuți sunt roade ale Duhului Sfânt.Tot acum ei au învățat că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și este trimis în lume de Mântuitorul Iisus Hristos, aceasta petrecându-se la Cincizecime când a luat ființă și Biserica.Pentru a nu-l supăra pe Duhul Sfânt copiii se străduiesc să fie iubitori de Dumnezeu, de aproapele, ascultători de părinți, de învățători și profesori, să meargă la Sfânta […]

Activitate tip școală de duminică – Hristos a venit pentru toți oamenii

Activitate tip școală de duminică – Hristos a venit pentru toți oamenii

În data de 22.05.2015 a avut loc lecția de cateheză la care copiii, după ce au citit textul biblic care redă întâlnirea dintre Mântuitorul Iisus Hristos și femeia samarineancă au înțeles că “apa cea vie” pe care Mântuitorul o oferă femeii samarinence, ne-o oferă și nouă de fiecare dată în Sfânta Biserică la Sfintele Liturghii prin Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Său.În acest sens participarea noastră ca și credincioși cuprinde și ofranda noastră prin prescurile și vinul care credincioșii le aduc la Biserică ca jertfă și care devin prin sfințire în Sfânta Liturghie Sfântul Trup și Sfântul Sfânge al Domnului.Astfel la Sfânta Liturghie copiii participă alături de părinți împreună […]